Covid-19
Gjennomførings-garanti

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre Blue Days messen fysisk vil vi avlyse i god tid før messestart. Dette gjør vi for at alle som har et ønske om å delta på en fysisk messe skal få mulighet til å bestille standplass uten økonomisk risiko.

Vilkår for gjennomføring av messe:
Vilkårene for en god gjennomførelse vil være at vi kan ha 300 besøkende til enhver tid i lokalene, i tillegg til standpersonell.

Dato for endelig avklaring:
Endelig avgjørelse tas senest 15. august 2021, og forfallsdato for innbetaling av standavgift er derfor satt til 16. august 2021. Registreringsavgift på NOK 5.000,- som faktureres ved bestilling vil ikke bli refundert. Inkludert i registreringsavgiften får du også tilgang til Blue Days Digital som har en ordinær verdi på NOK 12 490,-.

TIL FORSIDE