Mulighetene
ligger i havet.

Forretningsmuligheter på tvers av havnæringene
BERGEN
September 22-23

Blue Days er Norges største hybride messe

for å vise frem produkter og tjenester på tvers av Havnæringene. Skap nye forretningsforbindelser og hold deg oppdatert på hva som skjer under overflaten.

VÅRE PARTNERE

Vis deg frem

Få vist frem egne produkter og tjenester til målgruppen din

Bygg relasjoner

Bygg nettverk med de viktigste aktørene, på både dag og kveld

Nye kunder

Møt eksisterende og potensielt nye kunder og samarbeidspartnere

Covid-19
Gjennomføringsgaranti

Standavgift betales ikke før vi vet om en fysisk messe lar seg gjennomføre.

Hvem deltar?

Utstillerne på Blue Days 2021 vil være en blanding av leverandører og service- og teknologileverandører i havnæringen, i tillegg til forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Blue Days har et spesielt fokus på de nye, innovative og bærekraftige forretningsmulighetene på tvers av havnæringen.

Blue Days vil være en annerledes utstillingsplass som oppfordrer selskaper til å vise frem prosjekter som inkluderer partnerskap og synergi mellom selskaper. Det er mange spennende prosjekter som utvikles på tvers av segmentene i bransjene, og Blue Days er stedet å vise frem disse prosjektene!

Energi &
Teknologi

Olje og gass
Vindkraft
Marine og havbunn gruvedrift
Fornybar energi i havet
Marin bioteknologi
Marin produksjon og konstruksjon
Marin forskning og utdanning

Sjømat & Bærekraftig matproduksjon

Fangstfiske
Sjømatprosessering
Maritimt havbruk

Sjøfart &
Transport

Vanntransport
Skipsbygging og reparasjon
Havner
Maritim kyst-turisme
Hva er en hybrid messe?

Blue Days 2021 blir den første hybride messen for havnæringene. Den digitale nettverksarenaen starter 1.september og varer til 30.september, og en tradisjonell messe avholdes i Grieghallen i Bergen 22. - 23. september.

THE OCEAN er en global møteplass for havnæringene og akademia for nye oppdagelse, relasjoner og samarbeid som skal styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser. Gjennom samarbeid med utstillingsarenaen Blue Days vil vi styrke den felles målsetningen om å fremme bærekraft, samhandling, teknologiutvikling og forretningsmuligheter på tvers av havnæringene.

Solveig Holm
Prosjektleder - The Ocean

Formålet med Blue Days messen er å samle næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner på tvers av havnæringene for å dele kunnskap og overføre erfaringer mellom de ulike segmentene. Vi er inne i en utfordrende og spesiell tid med tanke på pandemisituasjonen i verden, og med dette initiativet søker vi å bidra til en økt positivitet og optimisme for havnæringene i vår region.

Morten Dahl Sebjørnsen
Prosjektleder - Blue Days

«Blue days messen er viktig for Havbyen Bergen og for hele Vestland fylke. Havbyen Bergen består av aktører med fokus på bærekraftig verdiskaping knyttet til havet på Vestlandet, og Blue Days messen er en sterk støttespiller for synliggjøring av havnæringene. Havbyen Bergen har som visjon å lede an for et bærekraftig hav, og arbeider for å fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. I en slik setting er særlig messer som Blue Days viktig fordi det her synliggjøres løsninger som skal bidra til en grønn utvikling av et blått hav!»

Elin Sjødin Drange
Næringssjef - Bergen Kommune

Blue Days
Program

September 2021
22
ONSDAG
8:00 - 9:00
Velkomst - TBA
9:00 - 16:00
Åpningstider messe
Messeområdet åpnes i Grieghallen. Mer informasjon om bedrifter kommer fortløpende.
10:00 - 15:00
Ocean Business Forum
Book en-til-en salgsmøter med innkjøpsavdelingen fra et bredt spekter av selskaper fra havnæringen.
19:00 - 23:00
Kveldsarrangement
Eget nettverks-arrangement for utstillere og inviterte gjester fra Blue Days messen.
23
TORSDAG
8:00 - 9:00
Rigging av messeområde
9:00 - 14:00
Åpningstider messe
Møte bedrifter på tvers av hele havnæringen. Mer informasjon om bedrifter kommer fortløpende.
10:00 - 14:00
Ocean Business Forum
Book en-til-en salgsmøter med innkjøpsavdelingen fra et bredt spekter av selskaper fra havnæringen.
14:00 - 15:00
Avslutning - TBA
Den fysiske messen avsluttes, og deltakere overføres til Blue Days Digital.
Vil du presentere
ditt selskap?

Vis frem produktene dine og skap nye forretningsforbindelser på tvers av havnæringen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Blue Days messen?

Blue Days messen er den største møteplassen for selskaper og organisasjoner fra en samlet havnæring.  

Blue Days messen er den første hybride messen for en samlet havnæring i regionen. 22. - 23. September 2021 gjennomføres en fysisk messe i Grieghallen i Bergen, med plass til 100 fysiske utstillere. Den digitale delen av messen åpner allerede 12. April, og vil være åpen til 31. Oktober 2021. Det er begrenset med plass til utstillende selskaper på den fysiske delen av messen, og det er forventet å samle 100 selskaper og opp mot 2000 besøkende ved første gjennomføring.  

Hvem er utstillerne på Blue Days messen?

Utstillerne på Blue Days messen vil være en blanding av tjeneste- og teknologileverandører i havnæringene, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Havindustrien i Norge består av tre hovedsegmenter: Petroleum, sjømat og maritim - som representerer følgende næringer Blue Days vil fokusere på:  

Sjømatprosessering // Olje og gass // Vindenergi til havs // Skipsfart / Vanntransport // Skipsbygging og reparasjon // Havner // Marin bioteknologi // Maritim og kystturisme // Marin produksjon og konstruksjon // Marine virksomhetstjenester // Marine FoU og utdanning // Marine havbruk // Marine og havbunn gruvedrift // Maritim sikkerhet og overvåking // Fornybar energi i havet  

Hvem besøker Blue Days messen?

I 2021 legges det opp til at de besøkende på messen i all hovedsak er personer med tilhørighet til regionen med interesse for å få en god oversikt over mulighetene som finnes i havnæringene. Vi forventer at pandemien vil legge begrensninger for tilreisende til arrangementet, men at vaksineringsprogrammet har kommet så langt at vi kan åpne for å samle interessenter på tvers av havnæringene.

Blue Days messen vil tilby en ny måte å jobbe med interaksjon mellom leverandører og mottakere av produkter og tjenester. Det vil i perioden april til september bygges opp en digital plattform for interaksjon mellom personer og organisasjoner fra alle deler av havnæringene. Dette vil sørge for en unik mulighet til å søke opp finne informasjon om det produktet eller tjenesten en potensiell kunde er ute etter. Utstillerlisten til Blue Days messen vil være interaktiv, hvor utstillerne selv kan legge ut så mye informasjonsmateriell som de ønsker. Medlemmene i plattformen, tradisjonelt de besøkende på messen eller andre utstillere, vil ha god tid til å gjøre seg kjent med utstillerselskapene, og utstillerne vil hele tiden kunne oppdatere sin digitale stand med oppdatert informasjon om sine produkter og tjenester.

Hvorfor er Blue Days en hybrid messe?

En hybrid messe betyr at vi tilpasser oss "den nye normalen" og tilbyr både utstillere og besøkende å registrere seg i en digital plattform hvor en kan starte dialog og interaksjon fra første stund.  

Vi er overbevist om at behovet for å møtes fysisk også er tilstede etter restriksjonene som oppleves i forbindelse med koronapandemien lettes. Prognosene for åpning av landet, tilsier at det er muligheter for å gjennomføre en fysisk messe i slutten av september på en trygg måte.  

Må man betale inngangspenger for å besøke messen?

Ja, det koster 100,- per person å komme inn på den fysiske messen. Utstillerne vil få tilgang til å invitere et begrenset antall kunder og samarbeidspartnere.  
Den digitale plattformen er gratis for medlemmer i 2021.

Hvordan registrerer jeg meg som besøkende til messen?

Du kan registrere deg og kjøpe billett her: www.bluedays.no/billett

Hvordan registrerer jeg med som medlem i den digitale plattformen?

Registrer deg som medlem i Blue Days plattformen her: www.bluedays.no/digital

Hvor arrangeres messen og hva er åpningstidene?

Messen arrangeres i Grieghallen som ligger i Bergen sentrum.  Adressen er Edvard Griegsplass 1, 5007 Bergen